Tone Partljič

Tone Partljič

<p>Rodil se je v Mariboru, prve mesece svojega življenja je preživel v Hočah. Že leta 1940 se je družina preselila v <a title="Pesnica pri Mariboru" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesnica_pri_Mariboru">Pesnico pri Mariboru</a>, kjer je oče dobil službo na železnici. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Mariboru, po maturi leta 1960 je bil poslan v občino <a title="Radlje ob Dravi" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Radlje_ob_Dravi">Radlje ob Dravi</a> za učitelja. Poučeval je v Brezovcu pri Radljah, Ribnici na Pohorju, Vuzenici in na Sladkem Vrhu. Diplomiral je iz <a title="Angleščina" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina">angleškega</a> in slovenskega jezika na Mariborski pedagoški akademiji leta 1965. Leta 1971 je postal <a title="Dramaturg" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Dramaturg">dramaturg</a> v Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Leta 1987 je prevzel umetniško vodstvo <a title="Mestno gledališče ljubljansko" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Mestno_gledali%C5%A1%C4%8De_ljubljansko">MGL</a> in leta 1991 vodstvo SNG Drame Ljubljana. Dvanajst let je bil <a title="Poslanec" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Poslanec">poslanec</a> <a title="Državni zbor Republike Slovenije" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_zbor_Republike_Slovenije">Državnega zbora Republike Slovenije</a>; od leta 1992 kot poslanec <a title="Liberalna demokracija Slovenije" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Liberalna_demokracija_Slovenije">Liberalne demokracije Slovenije</a>. Čeprav je deloval kot politik, je ostal pisatelj. Izjavil je: <em>"Moja duša in moje srce nista za mikrofonom, ampak za pisalnim strojem"</em>. Bil je predsednik društva <a title="Bralna značka" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Bralna_zna%C4%8Dka">Bralne značke Slovenije</a> in strokovne žirije za nagrado <a title="Večernica (nagrada)" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%8Dernica_(nagrada)">večernica</a>, sodeloval pa je tudi pri <a title="Borštnikovo srečanje" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Bor%C5%A1tnikovo_sre%C4%8Danje">Borštnikovem srečanju</a> v Mariboru.</p>

Knjige od Tone Partljič