Vid Kmetič

Vid Kmetič

Vid Kmetič je Mariborčan v najširšem in najglobljem pomenu besede. Najpogostejša tema njegovih del in njegovega delovanja je prav Maribor s svojo zgodovino, s svojim družbenim, kulturnim, športnim in družabnim utripom. Na Rajzefibru je zadolžen za razvijanje novih izdelkov kreativnega turizma, kot so npr. Festival sprehodov, Živa dvorišča, Lumina, Vilinsko mesto, Iskrenja in drugi. Je ustanovni član Kulturnega društva za ohranjanje starih trafik, ki je v trafiki ob Mestnem parku odprlo najmanjši medijski muzej na svetu. V njem ekipa zanesenjakov z odmevnimi razstavami in dogodki pripoveduje zgodbe o mariborskem medijskem prostoru nekoč in danes. Vida dnevno srečujemo na ulicah kot skrbnega varuha in zapisovalca mestnega dogajanja.
Zanima se za arheologijo, piše članke za Večer. In piše knjige. V svojem pisanju je odkrit, pronicljiv, duhovit, zabaven a obenem neusmiljeno kritičen do vsega in vseh, ki si to kritiko zaslužijo.

Knjige od Vid Kmetič