Jezikovni pogovori iz Sedem dni

-84%

Jezikovni pogovori iz Sedem dni

25.00 € 3.90 €

Avtor: Jože Toporišič

V monografiji Jezikovni pogovori iz Sedem dni so zbrana razmišljanja dr. Jožeta Toporišiča o jeziku, ki jih je v svojem jezikovnem kotičku objavljal v mariborski reviji 7 D.

V košarico
KOLIČINA

Založba Pivec se je ob njegovi 80-letnici s knjižno izdajo poklonila temu pomembnemu slovenskemu jezikoslovcu.

Za to izdajo pa jih je dopolnil, uredil in dodal spremno besedilo. Knjiga predstavlja Jožeta Toporišiča v drugačni luči, kot je bil velikokrat predstavljen v medijih, predstavi ga kot odprtega, razmišljujočega človeka, s posluhom za spremembe v sodobnem slovenskem jeziku.

Jože Toporišič je nedvomno eden naših najpomembnejših jezikoslovcev. To dokazujejo tudi temeljne znanstvene izdaje, s katerimi se je normiral slovenski knjižni jezik. Če omenimo, da je napisal slovnico in imel pomembno vlogo pri pisanju pravopisa in slovarja, bo to več kot dovolj. V svojem dolgoletnem znanstvenem jezikoslovnem delu je izdal mnogo knjig in ogromno število razprav o slovenskem jeziku. Knjiga Jezikovni pogovori iz Sedem dni pa je pisana v nekoliko poljudnejšem strokovnem slogu, namenjena je približevanju jezikovnih vsebin širši javnosti – povprečnemu uporabniku jezika, pa naj si gre za govorno ali pisno rabo. To skuša knjiga doseči tako, da se loteva aktualnih jezikovnih tem; najpogosteje so to jezikovne napake oz. zadrege, le-te z razlago nazorno prikaže in seveda pokaže pravilno rabo jezika v danh primerih. Avtor se tako loteva pravopisa, glasoslovja, oblikoslovja, frazeologije, splošne pismenosti, jezika v medijih, jezikovne kulture in politike in še mnogih drugih tem.

Kljub kratkosti so prispevki zgoščeni, informativni in vsebinsko zaokroženi z jasnim zaključkom glede obravnavane teme. Avtor jasno poda svoje videnje stvari, a ga ne vsiljuje, ga pa argumentira. Številni prispevki so aktualni še danes, predstavljena znanstvena spoznanja pa še vedno veljavna. Posebno mesto v knjigi ima družbenostno jezikoslovje, v istoimenskem poglavju se dr. Toporišič loteva ustreznega umeščanja slovenskega jezika v temeljni državni akt, v ustavo, in razmišlja o družbenih in političnih dejavnikih, ki vplivajo na podobo jezika.

Knjiga obsega več kot 200 prispevkov, ki jih je avtor z njemu lastno natančnostjo in sistematičnostjo oblikoval v pet poglavij Besedjeslovje, Izrazna stran jezika, Spoznanja, Družbenostno jezikoslovje in Kulturiranje knjižnega jezika. Priložena je tudi brošurica, v kateri slovenski jezikoslovci razmišljajo o knjigi. Avtorji besedil so: dr. Zinka Zorko, dr. Marko Jesenšek, dr. Irena Stramljič Breznik in dr. Andreja Žele.

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o vseh naših ugodnostih in novostih.

© 2022 Založba Pivec. Vse pravice pridržane. | Izvedba: Codeggs.com

0