Zaloga: Na zalogi

Jezikovni pogovori iz Sedem dni

4,95 

V monografiji Jezikovni pogovori iz Sedem dni so zbrana razmišljanja dr. Jožeta Toporišiča o jeziku, ki jih je v svojem jezikovnem kotičku objavljal v mariborski reviji 7 D.

Opis

Založba Pivec se je ob njegovi 80-letnici s knjižno izdajo poklonila temu pomembnemu slovenskemu jezikoslovcu.

Za to izdajo pa jih je dopolnil, uredil in dodal spremno besedilo. Knjiga predstavlja Jožeta Toporišiča v drugačni luči, kot je bil velikokrat predstavljen v medijih, predstavi ga kot odprtega, razmišljujočega človeka, s posluhom za spremembe v sodobnem slovenskem jeziku.

Jože Toporišič je nedvomno eden naših najpomembnejših jezikoslovcev. To dokazujejo tudi temeljne znanstvene izdaje, s katerimi se je normiral slovenski knjižni jezik. Če omenimo, da je napisal slovnico in imel pomembno vlogo pri pisanju pravopisa in slovarja, bo to več kot dovolj. V svojem dolgoletnem znanstvenem jezikoslovnem delu je izdal mnogo knjig in ogromno število razprav o slovenskem jeziku. Knjiga Jezikovni pogovori iz Sedem dni pa je pisana v nekoliko poljudnejšem strokovnem slogu, namenjena je približevanju jezikovnih vsebin širši javnosti – povprečnemu uporabniku jezika, pa naj si gre za govorno ali pisno rabo. To skuša knjiga doseči tako, da se loteva aktualnih jezikovnih tem; najpogosteje so to jezikovne napake oz. zadrege, le-te z razlago nazorno prikaže in seveda pokaže pravilno rabo jezika v danh primerih. Avtor se tako loteva pravopisa, glasoslovja, oblikoslovja, frazeologije, splošne pismenosti, jezika v medijih, jezikovne kulture in politike in še mnogih drugih tem.

Kljub kratkosti so prispevki zgoščeni, informativni in vsebinsko zaokroženi z jasnim zaključkom glede obravnavane teme. Avtor jasno poda svoje videnje stvari, a ga ne vsiljuje, ga pa argumentira. Številni prispevki so aktualni še danes, predstavljena znanstvena spoznanja pa še vedno veljavna. Posebno mesto v knjigi ima družbenostno jezikoslovje, v istoimenskem poglavju se dr. Toporišič loteva ustreznega umeščanja slovenskega jezika v temeljni državni akt, v ustavo, in razmišlja o družbenih in političnih dejavnikih, ki vplivajo na podobo jezika.

Knjiga obsega več kot 200 prispevkov, ki jih je avtor z njemu lastno natančnostjo in sistematičnostjo oblikoval v pet poglavij Besedjeslovje, Izrazna stran jezika, Spoznanja, Družbenostno jezikoslovje in Kulturiranje knjižnega jezika. Priložena je tudi brošurica, v kateri slovenski jezikoslovci razmišljajo o knjigi. Avtorji besedil so: dr. Zinka Zorko, dr. Marko Jesenšek, dr. Irena Stramljič Breznik in dr. Andreja Žele.

Dodatne informacije

Avtor

Format

Število strani

Tisk

Vezava

Mnenja

There are no reviews yet

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.