Zaloga: Na zalogi

Metodologija raziskovanja v družboslovju: Pragmatični pristop k raziskovanju v družbenih vedah

Avtor:Milan Abrož

35,00 

Kategorija:

Opis

Monografska publikacija predstavlja pomemben prispevek k integrativnemu pristopu k raziskovanju v družbenih vedah. Osnovno izhodišče monografije je integracija teoretičnih in praktičnih pristopov pri načrtovanju in izvedbi raziskovalne študije in predstavlja drugačen, izviren pogled na raziskovanje, ki premosti vrzeli med pozitivističnimi in fenomenološkimi pristopi v raziskovanju. Filozofski pristopi v uvodnem delu monografije so izhodišče za integracijo kvantitativnih in kvalitativnih metodoloških pristopov v pragmatično okolje mešanih raziskovalnih metod.

 

V prvem delu avtor pojasni akcijski pristop k raziskovanju, ki se je razvijal dalj časa  in je bil pogosto tarča različnih kritik, ki so predpostavljale, da je lahko raziskovanje samo pozitivno in temelji na doslednem opazovanju in kvantificiranju opazovanega pojava. V drugem delu se avtor še posebej osredotoči na mehanizme, ki so metodološki pristopi za iskanje redkih virov in podatkov. Koncept mehanizmov poveže s procesom teoretiziranja, ki je metoda, ki omogoča iskanje, zbiranje, analiziranje in integracijo podatkov, ki izhajajo iz različnih in kompleksnih virov.

 

Osrednja tema monografije je pragmatični pristop k raziskovanju. Zato se avtor se še posebej osredotoči na predstavitev in povezovanje različnih metod, s katerimi raziskovalec  identificira raziskovalno vrzel in definira raziskovalni problem. Avtor izčrpno pojasni, zakaj je teoretiziranje ali poizvedovanje prava metoda za kompleksno obravnavanje virov in podatkov, ki vodi k učinkoviti identifikaciji raziskovalne teme.

 

Avtor posebej izpostavi dejstvo, da obstajajo različni pogledi na realni svet, ki tudi danes sprožajo paradigmatične vojne na področju metodologije. Zato avtor poskuša premostiti vrzel med idealnim in racionalnim pogledom na svet, tako da predstavi kombiniran metodološki pogled v obliki mešane metodologije s praktičnimi primeri integracije različnih raziskovalnih metod. Poleg tega avtor posebej opozori na potrebo po sistematičnemu načrtovanju raziskave, ki je učni proces, ki spoti ustvarja nova spoznanja in možnosti za raziskovanje, kjer izkušnje in navade posredno krojijo pogled raziskovalca.

 

Shematski prikazi, grafični modeli in sheme poudarijo akcijski pristop k raziskovanju. Praktični primeri iz empiričnih študij prispevajo k razumevanju tudi nekaterih več nivojskih metodoloških pristopov.

 

Monografija je izvirno delo, ki je namenjeno vsem, ki raziskujejo na laični, strokovni in znanstveni ravni. Uporabno je tudi za vse tiste akterje, ki se soočajo z zapletenimi problemi, o katerih ni veliko informacij in je te informacije potrebno pridobiti z integracijo različnih akcijski raziskovalnih metod.

 

 

 

Research Methodology in the social sciences: Pragmatic Approach to Social Science Research

 

This revolutionary monograph is a game-changer in the world of social sciences. Its integrative research approach sets it apart from the rest and is a must-have addition to any serious academic library. Don’t miss out on the opportunity to elevate your research to the next level with this ground-breaking publication.

 

Monograph integrates theoretical and practical approaches in planning and applying the research study and is a different, unique research perspective, transforming the gap between positivist and phenomenology research approaches.

 

The first part of the monograph explains the action approach to research, which developed for some time and was frequently targeted by critique. Classical methodology approaches were only positive based on the rationalistic view of the world.  The second part concentrates on the role of mechanisms in research, which are used in the theorising process of gathering data when they are scarce and come from multiple and diverse sources.

 

The core theme of the monograph is a pragmatic approach to research.  The author concentrates on introducing and integrating different methods that could be simultaneously used as a pragmatic approach to research. A pragmatic approach is especially important in defining the research gap and research problem. The author thoroughly explains the process of theorising in gathering scarce and complex data.

 

Monograph further explains that there are different views of reality, which are the dispute of many paradigmatic wars in the methodology field. Autor tries to bridge the gap between quantitative and qualitative research methods by introducing some practical examples of mixed research methods. The keynote of the pragmatic research approach is the thorough and flexible research planning that could be developed in unfolding the practical research study.

 

Monograph introduces many graphics presentations, schemata and flow diagrams that effectively contribute to understanding the text and core research and methodological terms and concepts. Monograph is a unique work aimed at all who researches on the laic, professional and scientific level. Moreover, it will be useful for all actors who deal with complex and ambiguous problems lacking information and must use different methods and combined approaches to solve them.

Dodatne informacije

Avtor

Format

ISBN

Število strani

Vezava

Mnenja

There are no reviews yet

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.